Anasayfa

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS Sınavları The British Council (BC), University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş İngilizce yeterlilik düzeyini saptamaya yönelik bir sınavdır. Bu sınavları geçmek isteyen öğrenciler IELTS özel ders programlarına katılmaları tavsiye edilmektedir.
IELTS özel ders programları için ayrıntılı bilgiyi Kanada Kültür Merkezinden alabilirsiniz. Kanada Kültür Merkezi IELTS özel ders programlarında uzman kuruluştur.


IELTS Sınav içeriği :

Testin süresi toplam 2 saat 45 dk’dır.
Dinleme                                 (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)
Genel İngilizce Okuma        (3 bölüm, 40 soru, 60dk.)
Akademik İngilizce Okuma (3 bölüm, 40 soru, 60 dk.)
Genel İngilizce Yazma         (2 konu,150-250 kelime,30 dk.)
Akademik İngilizce Yazma  (2 konu, 150-250 kelime, 60 dk.)
Konuşma                               (11-14 dk.)

Türkiye'nin En Kalitesi IELTS Kursuna Hoş Geldiniz !
                             Türkiye’nin En Kaliteli IELTS Kursuna Hoş Geldiniz !

Her bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir. (Örneğin; 4,5 veya 6,5 gibi). Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi).

IELTS Test Sonucu ne ifade eder?

Adaylar 1’den 9’a kadar olan puanlamaya göre bir sonuç elde ederler. Geçme veya kalma puanı yoktur.

9 – Expert User
Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.

8 – Very Good User
Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.

7 – Good User
Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.

6 – Competent User
Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir

5 – Modest User
Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.

4 – Limited User
Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.

3 – Extremely Limited User
Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.

2 – Intermittent User
En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildigi konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker.

1 – Non User
Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur

Özel derslerimiz IELTS sınavından zorla geçeceksiniz !
                                                              Özel derslerimiz IELTS sınavından zorla geçeceksiniz !

IELTS özel ders almadan önce IELTS hazırlık için çalışacak öğrencilerin her şeyden önce en az Upper-Intermediate (Orta Sonrası) düzeyde genel İngilizce yetkinlikleri olmalıdır. Dinleme bölümünde ağırlıklı olarak Amerikan İngilizcesi işitileceğinden, adayların en az birkaç farklı IELTS hazırlık kitabının dinleme materyallerini çok iyi çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca yapılacak genel dinleme çalışmalarında dizileri ya da İngilizce belgesellerden yararlanılabilir. Okuma bölümüne hazırlık için akademik düzeyde kelime bilgisi çalışılmalı ve akademik metinler okunmalıdır. Yazma çalışması mutlaka bir öğretmen gözetiminde yapılmalı ve alınan geri bildirimler doğrultusunda sınav gününe kadar olabildiğince çok makale yazılmalıdır. Konuşma çalışması için tecrübeli bir öğretmenden yardım alınmalı ve olası konuşma konuları için zihinsel hazırlık ve pratik yapılmalıdır.Sonuç itibari ile bu seviye ye gelmede IELTS özel ders programlarının katkısı büyüktür.

Bütün bu çalışmalar için uzmanlarca hazırlanmış sıkı bir müfredat programı en akıllıca çözümdür. Gözüken odur ki, IELTS öğrencilerin kendi başlarına çalışabilecekleri tek bölüm olarak yalnızca Okuma bölümünü barındırmaktadır. Bu nedenle adayların kesinlikle profesyonel yardım almaları gerekmektedir. Ne var ki bu yardım genel İngilizce kursları veya öğretmenleri ile değil, IELTS konusunda uzmanlaşmış ve müfredat programı geliştirmiş bir kadro yardımıyla olmalıdır. IELTS özel ders programları Kanada Kültür Merkezi ile verilmektedir.

IELTS sınavını geçmek için  IELTS özel ders alarak Kanada Kültür Merkezimizle özel sınıflarımızdan faydalanabilirsiniz. IELTS özel ders almak ; IELTS sınavını başarılı bir şekilde geçmenize yardımcı olacaktır. Özel IELTS kursu için 0212 252 90 35-36 nolu telefonlardan lütfen iletişime geçiniz.